Sikkerhed

Sikkerhed

Indhold på denne sikkerhedsside

Sikkerhedsfolder

Sikkerhedsberetninger

Kontakt til sikkerhedsrep.

APV (ArbejdsPladsVurdering)

L-AUS arbejde

Når arbejdsulykken er sket!

Plakater fra sikkerhedskampange.


Sikkerhedsfolder

Sikkerhedsfolder udarbejdet for STS

Vil du gerne læse den så klik på forsiden her.

Sidetallene svar til den trykte udgave.

Hop til indhold på denne side


APV (ArbejdsPladsVurdering)

Ved ethvert arbejde skal der foreligge en APV. Den skal blandt indeholde oplysning om risiko for følgende:

 • Fysiske påvirkninger
 • Psykiske påvirkninger
 • Kemiske påvirkninger
 • Biologiske påvirkninger
 • Ergonomiske påvirkninger
 • Risiko for ulykker

Der vil følge eksempler på hvordan en APV kan se ud.

Hop til indhold på denne side


L-AUS arbejde

Vi arbejder IKKE med spænding på!.

Vi arbejder IKKE med spænding på!.

Vi arbejder IKKE med spænding på!.

Vi arbejder IKKE med spænding på!.

Vi arbejder IKKE med spænding på!.

Vi arbejder IKKE med spænding på!.

Hop til indhold på denne side


Sikkerhedsberetninger

Vil du gerne læse beretningerne fra sikkerhedsrepræsentanten kan du klikke på linket herunder.

Sikkerhedsberetning 2000/2001

Sikkerhedsberetning 2001/2002

Sikkerhedsberetning 2002/2003

Sikkerhedsberetning 2003/2004

Sikkerhedsberetning 2004/2005

Sikkerhedsberetning 2005/2006

Sikkerhedsberetning 2006/2007

Sikkerhedsberetning 2007/2008

Sikkerhedsberetning 2008/2009

Sikkerhedsberetning 2009/2010

Sikkerhedsberetning 2010/2011

Sikkerhedsberetning 2012/2013

Hop til indhold på denne side


Når arbejdsulykken er sket!

I tilfælde af ulykker er det vigtigt er der gives korrekt førstehjælp. som består i følgende 4 hovedpunkter:

 1. Stands ulykken

 2. Giv livreddende førstehjælp

 3. Tilkald den nødvendige hjælp (ring 112) - kør aldrig selv

 4. Giv almindelig førstehjælp

ellers anmeldes en arbejdssskade således:

 1. Kontakt din nærmeste arbejdsleder (arbejdslederen har ansvaret for det videre forløb herfra)

 2. Arbejdslederen underretter sikkerhedsrepræsentanten for den aktuelle afdeling.

 3. Arbejdslederen rekvirerer skadesrapport hos Sikkerhedschefen eller nærmeste leder.

 4. Arbejdslederen udfylder rapporten i samråd med den skadelidte

  • SKRIV MED BLOKBOGSTAVER

  • Beskriv udførligt hændelsesforløbet

  • Beskriv også forslag til aktion(er) på bagsiden af den røde formular

  • Underskrives af hhv. medarbejder samt arbejdsleder

  • Skadesrapporten RETURNERES senest 2 dage efter skaden er sket til  Sikkerhedschefen eller nærmeste leder

Sikkernedsudvalget

Hop til indhold på denne side


Kontakt til sikkerhedsrepræsentanten

Du kan kontakte vores fælles sikkerhedsrepræsentant HER:

Hop til indhold på denne side


Plakater lavet i forbindelse med sikkerhedskampange

Klik på dem for at se dem i stor.

Hop til indhold på denne side