Flemming Henriksens tale ved Klub 37 Glenco 105 års jubilæum på Det Ny Teater 7. november 2009.

 

Ja - så er det fem år siden jeg holdt klubbens 100 års jubilæumstale. Som tiden går.

Vi har fået mange nye kollegaer og mange er stoppet.

 

For at give et lille billede af hvad vi har været igennem de sidst 105 år har jeg fundet et par begivenheder frem:

 

1904 Dansk El-Forbund stiftes, Børnehjælpsdagen fandt sted for 1. gang, Carlsberg lancere pilsneren ”Hof” og den 24. november stiftes Klub37. Lønnen for en montør var 50 øre pr. time og 35 for en hjælpemontør. Arbejdstiden var 9½ time 6 dage om ugen.
1906 Ellehammer udfører den første flyvning i Europa.
1914 1. Verdenskrig begynder og vare til 1918.
1935 For første og indtil videre sidste gang firmaet fyrede en tillidsmand for at sætte lus i skinpelsen hos kollegaerne, men de var vist ikke klar over hvad sammenhold betyder, som de måtte antage ham igen. Det var året efter det første s-tog ruller ud.
1947 Fællesklubben i Siemens genoprettes det er også året hvor arbejdsmarkedet laver den første samarbejdsaftale.
1965 Elevatormontørerne i Siemens opretter egen klub samme år som Bolle Åét tages i brug. (det var i øvrigt Siemens der opfandt den 1. elektriske elevator)
1969 Armstrong var første mand på månen og klubben vokser og tæller 250 montører.
1972 Dronning Margrethe overtager tronen efter Frederik 9. død. Få åre efter vedtages aktieselskabsloven og vi fik indflydelse i A/S bestyrelsen i firmaet.
1988 Der opstår stor lønkonflikt i Klub 37 der varer 13 dage.
1993

Vi får pension med i overenskomsten.

 
1996 Holdingklubben (det der i dag hedder KlubGlenco.dk) stiftes på Roskildehøjskole.
1998

Storebæltsforbindelsen står færdig og der udbryder storkonflikt hvor elektrikerne lockoutes.

 
2001 Siemens el-aktiviteter udskilles i selvstændige selskaber der får navnet ”Siemens Technology Services”. Året efter tages Metroen i København i brug.
2003

Der opstår 8 dages lønkonflikt i Klub 37.

 
2004 Klub 37 optager kollegaer fra den tidligere søster Klub EPN samme år som vi holder 100 år jubilæum. Vi er 160 mand i klubben.
2005 Glenco A/S ovetager Siemens El-aktiviteter.
2009 Klubben fylder 105 år og der har været i alt 16 forskellige tillidsmænd i klubbens historie, hvoraf mange har haft direkte indflydelse på beslutningerne i Dansk El-forbund.

 

Alle begivenheder kan i øvrigt findes i vores 100 års jubilæumsbog.

 

Klubben har haft fin medvind de sidste par år. Klubbens aktiviteter bliver flittigt besøgt. Og det glæder mig at det er en god blanding af medlemmer fra forskellige afdelinger der deltager og ikke kun ensidig deltagelse. Måske derfor var vi en af de få medarbejdere grupper der fik lønforhøjelse i år.

 

Uden gode toner er det ikke let at danse, og tonen mellem klubben og ledelsen har altid været sober og fornuftig, måske derfor vi har klaret mange ting inden det er nået til konflikt.

 

Vores sammenhold i klubben er essentielt for vores styrke, derfor var det også med glæde at høre jeres holdninger til uorganiserede på de seneste klubmøder. Det er - OS - Dansk El-forbund der har overenskomsterne, det er os der laver uddannelserne, det er os der styrker tillids og sikkerhedsfolkene og det er os der forhandler lokalaftalerne. Det gør de gule ikke. Det er som, de der reklamer med licensens - vi gider heller ikke sortseer.

 

Jeg ved at jeg har brugt disse ord før, men syntes det passer perfekt på os. Det er Halfdan Rasmussens ord fra sangen til LO-skolens indvielse, der hedder Kæden.

 

”En kæde smedes led for led.”

”De svages stærke sammenhold er med til at give styrken.”

 

Klubbens kendetegn er at medlemmerne står sammen når det gælder – og beviser at alle led er stærke.

 

I skal alle have en tak for at være en del af kæden, og hver især et led på hver sin måde.

 

Der er dog en her i aften som skal have en særlig tak. En der stort set selv har stået for at arrangere denne fest. Det er vores kasserer Per Mortensen. Per vil du komme herop.

 

Per vi lagde de første planer for næsten et år siden, og du tog opgaven, næsten uden at brokke dig, men også kun næsten. Og som man siger, når enden er god er alting godt, og det ser jo ud til at det er lykkedes for dig, og vi siger tak.

 

Skal vi ikke give Per en hånd....

 

Inden du smutter ned igen har jeg en anden ting til dig. Du har jo 40 års jubilæum på tirsdag, (i øvrigt er der reception på stamholmen kl 14.30 hvor alle er velkomne.) 40 år, jeg havde lige lært at gå, det er lang tid. Knap så længe har du siddet i klubbestyrelsen, men det er alligevel blevet til 22,5 år. Du blev valgt 26.3.1987. Samme år som der ikke blev valgt tillidsmand på den ordinære generalforsamling. Per Olsen blev dog valgt 14 dage senere. Dermed har du været kasserer i en periode med 3 forskellige tillidsmænd.

 

Jeg har gransket regnskaber for hele perioden, jeg har spurgt revisoren der stort set har fulgt dig i alle 22 år. Jeg har søgt med lys og lygte, men kan ikke finde noget smuds. Det eneste der overhovedet har kunnet drives frem har været en manglende underskrift.


 

Eks. Revisoren håber dog at du på dine ældre år har fået bedre tid til regnskabet, så det ikke bliver lavet i sidste øjeblik.

 

Du er ikke en person der stritter eller buler ud. Du følger stille med strømmen, og har dog alligevel dine egne meninger.

 

Vi 2 er vel at betegne som de "gamle" i bestyrelsesarbejdet, og jeg har nydt godt af din ancinitet i det faglige arbejde. Det bliver noget af en arv at løfte når du på et tidspunkt i nær fremtid stopper, men jeg er overbevist om at det nok skal gå.

 

Per jeg vil på bestyrelsens, kollegaernes og egne vegne takke dig.


 

Traditioner har vi mange af i klubben. I aften vil vi bryde en af dem. Igennem tiderne har vi æret nogle mennesker der alle har været tillidsrepræsentanter, i aften vil vi gøre dig som kasserer til æresmedlem, for dit lange og trofaste arbejde for klubben.

 

Hvis i alle vil rejse jer og sammen med mig vil udbringe et leve for Per.

 

Per længe leve hurra, hurra, hurra.

 

Afslutningsvis vil jeg godt ønske jer alle tillykke med de 105 år.

 

Jeg glæder mig til at gå i gang med nye opgaver sammen med jer.

 

”Sammen er vi bedst” bliver der ofte sagt i mange sammenhæng, jeg siger stadig ”En kæde smedes led for led”.

 

Tillykke med dagen og fortsat god aften.