Her kan løbende læses nyt om klubbens lønforhandling.


30. Maj

2003

Kl. 20.00

Tak for denne gang. Klubben vil gerne, nu hvor lønaftalen er på plads, takke alle kollegaer i firmaet og alle andre rundt i landet der har fulgt vores konflikt gennem tiden. Der skal også lyde en tak til afdelingen i Tikøbgade for den gode opbakning og brug af lokalerne.
Nu hvor det hele er slut, (for denne gang), vil vi afslutte denne del af hjemmesiden. Dette vil være den sidste nyhed her under menuen "lønforhandlinger". Vi vil lade den ligge som menupunkt et stykke tid endnu. Derpå vil vi rykke den over i "historien".
Vi vil dog anbefale dig at følge med på resten af siden fremover.


30. Maj

2003

Kl. 20.00

Resultat af forhandling. lønforhandling På klubmødet den 22.05.2003 blev seneste resultat præsenteret. Grundlønnen stiger til 147,- kr. i timen pr. 01.03.2003.
Som tillæg til grundlønsaftalen er der lavet en bonusordning målt mod de produktive timer. Denne aftale løber i en prøve periode på et halvt år. Der 2,- kr. pr. time mere at hente, hvis måltallene der er aftalt opnås. Beløbet ligges i en pulje og fordeles kollektivt.
Aftalen vil snarest blive udsendt til alle medlemmer af klubben. Der vil blive skrevet en lille introduktion til aftalen.
Reguleringen af grundlønnen vil blive foretaget med lønudbetalingen i uge 25.


24. Apr

2003

Kl. 21.30

Det ekstraordinære klubmøde den 23.04.2003 blev brugt til at gå seneste resultater igennem. Produktivitetsordningen blev gennemgået. Der var stadig nogle uafklarede spørgsmål som skal på plads før kollegaerne vil acceptere en sådan ordning.
Forhandlerne blev sendt tilbage til ledelsen for at få løst disse spørgsmål.
Næste gang klubben mødes for at diskutere oplægget, vil være ved det næste ordinære klubmøde den 22.05.2003


8. Apr

2003

Kl. 17.30

Sidste nyt i forhandlingerne er at klubben har indkaldt til ekstraordinært klubmøde den 23.04.2003.
Her vil blive diskuteret status i forhandlinger. Sidste planlagte lønforhandlingsmøde er 22.04.2003.(se dagsorden i aktivitetskalenderen).

Der vil ikke som tidliger foreslået, blive afholdt klubmøde den 10.04.2003


27. Mar

2003

Kl. 21.00

Kollegaerne mødte igen talstærkt op. Denne gang til generalforsamlingen, for at høre hvad der var kommet ud af ugens forhandlinger med firmaet.
Forhandlerne kunne berette hvad lønforhandlingerne mandag og tirsdag havde bragt for dagen.
Disse meldinger gav ikke mulighed for at afslutte forhandlingerne.
Generalforsamling vedtog følgende udtalelse:

Tikøbgade 27.03.2003

Generalforsamlingen afviser firmaets tilbud og sender Vores forhandlere tilbage til lønforhandlingerne.

Hvis der stadig ikke viser sig spiselige resultater, er vi klar til at genoptage konflikten.

Således enstemmigt vedtaget på Klub 37 generalforsamling.24. Mar

2003

Kl. 9.00

Efter en velfortjent weekend mødte Klub 37 op i Tikøbgade.
Tillidsmanden kunne berette at der var fornyet håb for en reel forhandling.
Efter en debat og afstemning valgte kollegaerne at give en forhandling en sidste chance.
Derfor genoptog kollegaerne arbejdet.
Resultatet af forhandlingen skal være på plads til orientering og afstemning på generalforsamlingen i Tikøbgade Torsdag den 27. marts klokken 16.00


21. Mar

2003

Kl. 9.30

Kollegaerne i Klub 37 var igen mødt op for at debattere konflikten. Der var en god og bred debat, med en god stemning, hvor mange nye ansigter deltog i debatten.
Debatten afsluttede med en afstemning hvis resultat blev at fortsætte konflikten.


20. Mar

2003

Kl. 18.30

Arbejdsretten havde indkaldt parterne til forberedende retsmøde i dag klokken 15.00.
Cirka 15 kollegaer valgte at indtage tilhører pladserne i retslokalet. 2 minutter efter forlod de lokalet igen. Dommen var afsagt.
De blev pålagt at genoptage arbejdet senest fredag morgen.

Billeder fra arbejdsretten.

Arbejdsretten

Parternes repræsentanter.

Kollegaer klar til dagens dom.

20. Mar

2003

Kl. 13.30

Kollegaerne besluttede at tage ind og støtte op omkring den anklage part, Dansk El-forbund, ved arbejdsretten.
Klub 37 vil ses igen fredag morgen i Tikøbgade.


20. Mar

2003

Kl. 9.30

Der flages i dagens anledning. Tillidsmanden kan fejre sin fødselsdag med 110 kollegaer.

Billeder fra tikøbgade.

Klub 37s hule.

Foyer'en.

20. Mar

2003

Kl. 7.00

Vi har modtaget følgende...

Århus, den 19. Marts 2003

Til Klub 37 Siemens

Gode venner

I alt for lang tid har arbejdsgiverne gemt sig bag karteller og indspisthed med den følge, at lønnivauet for elektrikerne ikke afspejler vores uddannelse og de krav, der bliver stillet os. Indspistheden hos arbejdsgiverne i ELFO har bevirket en slendrian blandt vore overmontører og ledende personale som sjældent er set lige.

Nu - da Elmar kartellet ikke længere eksisterer - skal regningen betales.

Det er ikke os og vores aflønning, der skal betale denne regning!

Det må derimod være rationalisering og effektivisering af ledelsen i virksomheden, der skal medføre konkurrencedygtighed.

Vi støtter jeres berettigede krav om en lønregulering i år, der som det mindste modsvarer den udvikling, priserne har haft det sidste år.

Det er også vores håb, at ledelsen i STS ØST A/S kommer til fornuft og indser, at de har en god og veluddannet kerne af elektrikere, som det er nødvendigt at honorere med en løn, der modsvarer de krav, der stilles til os på et stadigt mere og mere kompliceret marked.

GOD KAMP! Med håbet og ønsket om, at konflikten kan løses til jeres fordel

Mange hilsner

Kollegerne i Klub 86, Siemens i Århus
Vedtaget på klubmøde den 19. Marts 2003


20. Mar

2003

Kl. 7.00

Vi har modtaget følgende fra Klub EPN...

Da Klub EPN blev informeret om den igangværende konflikt mellem søster klubben og Siemens Technology Services valgte man at nedlægge arbejdet i solidaritet.
Efter at have diskuteret konflikten med kollegaer fra Klub 37, valgte man i Klub EPN at støtte dem.
Efter 1 timers fagligtmøde genoptog Klub EPN arbejdet.

Klub EPN sender hermed de bedste hilsner til Klub 37.


20. Mar

2003

Kl. 7.00

Kollegaerne fra Klub 37 mødte igen op ved DM data.

Billeder fra torsdagens blokader på DM data.

God tone på pladsen

Vejret er ikke det værste.

Kollegaer har tiden til det sociale.

Stor opbakning fra andre faggrupper.

19. Mar

2003

Kl. 20.00

Hjemmesidens popularitet har fået presseudvalget til, at ligge sidens statistik, som fast punkt. Den nyeste vil hele tiden ligge øverst på siden.


19. Mar

2003

Kl. 16.00

Klubben har erfaret, at der stadig er meget stort pres på, for at få udført konfliktramt arbejde på DM data.


19. Mar

2003

Kl. 12.00

Kollegaerne i Klub 37 valgte at fortsætte konflikten og mødes igen Torsdag i Tikøbgade.


19. Mar

2003

Kl. 11.00

Klub 37 kollegaerne har været hos DM data i Rødovre og blokere konfliktramt arbejde. Arbejdet blev udført af Lindpro elektrikere. Umiddelbart efter forlod Lindpro pladsen. Det blev samtidig konstateret at Siemens lærlinge også udførte konfliktramt arbejde på samme plads.

Kollegaer på ved DM data.

Samling ved DM data.

Klub 37 i snak med Lindpro kollegaer.

Kollegaer rådfører sig.

Lindpro forlader pladsen.

19. Mar

2003

Kl. 7.00

Fra morgenstunden mødtes ca. 100 kollegaerne på Siemens Technology Services hovedkontor i Li. Skensved. Mange i arbejdstøj klar til at gå på arbejde. Direktøren viste sig for kollegaerne på gaden, men det blev kun til et godmorgen og et smil.
Dette rygtedes i det lille lokalsamfund, for den stedlige landbetjent og hans makker kiggede forbi og spurgte til optrækket. "Vi venter på bussen"..
Den lokale bager havde stor omsætning denne morgen.

Kollegaer på tur til Lille Skensved.

Morgensamling.

Tillidsmanden hilsen på tillidsmanden fra Klub EPN.

"Selvom du har smidt frakken - kan vi ikke mødes på denne måde".

Firmaet havde sat "dørmænd" på hovedindgangen.

Politiet ville vide hvad vi ville....

...vi vil med bussen

uforrettet sag...

...vi tager i fagforeningen.

19. Mar

2003

Kl. 7.00

Klub 37 Siemens vil gerne herigennem, sende en stor tak for den solidaritet, kollegaer i andre klubber har vist os, ved ikke at udfører konfliktramt arbejde.


18. Mar

2003

Kl. 17.30

Statistikken for www.klub37.dk ændre sig fra dag til dag.
Det der så ud til at være nogle høje søjler den 16.03.2003 syner af intet i dag.

Klik på grafen for at studere den nærmere.


18. Mar

2003

Kl. 13.00

Dagen bragte fortsat ingen resultater. Kollegaerne besluttet at mødes igen i morgen på Siemens Technology Service adresse i Lille Skensved Onsdag morgen klokken 7.00


18. Mar

2003

Kl. 11.00

Kollegaerne nød det gode vejr i de grønne områder omkring Siemens Hovedsæde i Ballerup.
Vigtigst af alt fik de sendt deres budskab

Billeder fra Ballerup.

Ankomst til Ballerup

Brobyggerne...

...bygger...

...bro.

"Smid frakken Gert" 

Bedrøvet tillidsmand...

...kan kun se til med afdelingschefen.

Budskabet er hermed sendt.

18. Mar

2003

Kl. 9.00

Forsamlingen besluttede at tage til Ballerup og vise sin fortsatte utilfredshed med forhandlingerne.


18. Mar

2003

Kl. 7.00

Dansk Arbejdersgiverforenings påbud om at gå i arbejde ville kollegaerne ikke følge. Trods tillidsmandens opfordringer til at få kollegaerne i arbejde valgte de at fortsætte konflikten.
Gårdsdagens forsøg på at få ledelsen i forhandlinger mislykkedes.
Kollegaerne var samlet fra morgenstuden i fagforeningen i Tikøbgade.

Billeder fra Tikøbgade.

Dagens debat følges intens.

Tænkepause.

Der arbejdes.

17. Mar

2003

Kl. 14.00

Dagens sidste beslutning blev at kollegaerne vil mødes igen i tirsdag 18. marts i Tikøbgade 9.


17. Mar

2003

Kl. 11.30

Meget uventet dukkede direktøren op til en snak med kollegaerne, som fik luftet deres utilfredshed. Denne snak forgik midt på fortovet foran Dansk Arbejdsgiverforening. Han inviterede alle til en debat over en kop øl efter klokken 16.00.

Billeder fra vi venter stadig foran DA.

Vi står sammen.

Direktør i debat .

Den går ikke mester.

Direktør og tillidsmand prøver.

17. Mar

2003

Kl. 10.00

Mødet i Dansk Arbejdsgiverforening udmunede i et påbud om at kollegaerne skal gå i arbejde senest d. 18. marts 7.00. Tilstede ved mødet var 12 kollegaer, repræsentanter fra Dansk El-forbund, SID og LO.

Billeder fra fællesmødet i DA.

Der noteres flittigt.

Kollegaer lytter spændt med.

Formanden fra DEF kbh Per Olsen.

17. Mar

2003

Kl. 7.00

Kollegaerne valgte fortsat at nedlægge arbejdet til en reel forhandling er afsluttet.
Det blev besluttet at tage til fællesmøde, som vedrørte kollegaer der ikke er på skiftehold for at vise utilfredsheden. Mødet blev afholdt i Dansk Arbejdsgiverforening.

Billeder fra venten foran DA.

DA Vester Voldgade 111.

Klart budskab .

Vi vil se resultatet.

Kollegaer venter spændt.

17. Mar

2003

Kl. 7.00

Lørdag blev der afholdt fællesmøde inabsentia, hvor kollegaerne på skiftehold i SAS Cargo blev påbudt at gå i arbejde senest lørdag aften.


16. Mar

2003

Kl. 16.30

www.klub37.dk Klubbens hjemmeside har kronede dage.
Er du til statistik, se grafen over besøg på siden.

Klik på grafen for at studere den nærmere.


14. Mar

2003

Kl. 13.30

Der er indkaldt Fællesmøde hos Dansk arbejdsgiverforening mandag den 17.03.2003 klokken 10.00


14. Mar

2003

Kl. 12.30

Trods tillidsmandens utallige opfordringer om at gå i arbejde, sendte 114 kollegaer den videre aktion til afstemning. Forsamlingen vedtog at man ikke ville genoptage arbejdet. Alle kollegaer vil mødes igen mandag morgen klokken 7.00 i fagforeningen Tikøbgade 9.

Billeder fra mødet i fagforening.

Alle forsamlet i fagforeningen i Tikøbgade.

Der var en entydig debat .

Afstemning gav resultatet.

Kollegaer vedtog at fortsætte arbejdsnedlæggelsen.

14. Mar

2003

Kl. 09.30

Beslutningen fra forsamling, efter ledelsen ikke ville forhandle, blev at tage i fagforeningen. Her vil man tage beslutning om det videre skridt.

Nøgler og bensinkort er afleveret til firmaet.

Billeder fra mødet foran Siemens i Ballerup kl. 9.00.

Kollegaer samlet for at høre om forhandlerne fik ledelsen i tale.

Der lyttes igen.

Dårlige nyheder! 

Ledelsen vil ikke forhandle. I må gå på arbejde før de vil.

Forhandlernes forsøg på at få kollegaerne i arbejde.

Kollegaer besluttet at køre i fagforeningen. Der var solidarisk fælleskørsel.

14. Mar

2003

Kl. 8.30

Endnu et forsøg på at få ledelsen i forhandling mislykkedes.


14. Mar

2003

Kl. 8.15

Resultatet af forhandlernes kontakt til ledelsen kom ikke uventet. Ledelsen vil ikke forhandle så længe kollegaerne ikke vil gå i arbejde.


14. Mar

2003

Kl. 8.00

Foran hovedindgangen til Siemens i Ballerup havde alle kollegaer samlet sig klokken 7.00 for at få resultatet af forhandlingen fra torsdag 13.03.2003.

Forsamlingen besluttede at sende forhandlerne tilbage i endnu et forsøg på at få skabt et resultat.

Billeder fra fredagens morgenmøde.

Optræk til fagligt møde.

De første til morgenmøde.

Navneopråb.

Navneopråb.

Afkrydsning.

Medforhandler taler med kollegaerne.

Kollegaer lytter eftertænksomt.

Tillidsmanden forklarer om torsdagens forhandling.

14. Mar

2003

Kl. 7.00

Forhandlingerne mellem Klub 37 og ledelsen torsdag den 13.03.2003 kl 12.30-15.30 bragte ikke parterne tættere en løsning.

Klub 37 fastholdt lønkravet på 4,- kroner pr. time. ligeledes fastholdt ledelsen tilbudet om en nulløsning.

Forhandlingen var den 5. i rækken uden resultat.


14. Mar

2003

Løbende orientering af udviklingen med lønforhandlingerne. Du kan tilmelde dig vores mailing liste med information om opdatering af siden.

Tilmeld dig her. HER.


13. Mar

2003

Kl. 21.00

Antallet af medlemmer til dagens faglige møde var følgende:

Til stede 115 kollegaer.
Der var 24 som var forhindret i at komme grundet sygdom eller ferie.
Kun en enkelt valgte ikke at møde op til dagens møde.


13. Mar

2003

Kl. 20.00

Klubbens medlemmer havde torsdag den 13.03.2003 samlet sig til fagligtmøde grundet det manglende resultat i lønforhandlingerne.

Medlemmerne havde nedlagt arbejdet på alle arbejdspladser i Kastrup, Frederiksberg, Ballerup, Taastrup og Kalundborg.

Trods opfordringer fra tillidsmanden, om at gå i arbejde, ville forsamlingen ikke genoptage arbejdet, før ledelsen havde givet tilsagn om en reel forhandling. Ledelsen gav dette tilsagn og forsamlingen sendte forhandlerne tilbage med klubbens krav om 4,- kr. pr. time i grundlønsstigning. Herpå forlangte forsamlingen at få resultat af dagens forhandling fredag den 14.03.2003 kl. 7.00 på Siemens adresse i Ballerup.

Herefter genoptog kollegaerne arbejdet.

Billeder fra dagens fagligemøde.

Der var fyldt på alle p-pladser.

Alle kollegaer forsamlet i fagforeningen.

Tillidsmanden forklarer om lønforhandlingens forløb.

Tillidsmanden i kontakt med firmaet.