Bestyrelsen i Klub 37 består af følgende.

Bestyrelsen i Klub 37 består af følgende.

Formand, Tillidsrepræsentant 421

Peter Olsen

Valgt til posten 25. februar 2015

Kasserer, Tillidsrepræsentant 752 og 753

Flemming Henriksen

Valgt til posten 25. marts 2015 (2. maj 2000)


Bestyrelsesmedl.

Danny Nielsen

Valgt til posten 25. marts 2015

Bestyrelsesmedl.

Nikolaj Kingod

Valgt til posten 30. marts 2016


Bestyrelsesmedl.

Vakant

Bestyrelsessuppleant

Kjeld Mortensen

Valgt til posten 30. marts 2016


Revisor

Jan Falk

Valgt til posten 29. marts 2017

Revisorsuppleant

Amir Pourzeynal

Valgt til posten 29. marts 2017