Dagsorden til Installationssekretariatets årsmøde
torsdag d. 17. november 2005.
 
1.          Valg af dirigenter.
2.          Beretning.
2a.        Udtalelser.
3.          Indkomne forslag.
4.          Valg.
4a.        Fagsekretær – Egon Petersen.
4b.        Fagsekretær – Niels Bergløv.
4c.        Fagrepræsentant – Flemming Henriksen.
4d.        Fagrepræsentant – Frank Jürgensen.
4e.        Fagrepræsentant – for 1 år, (Kasper Palm er indtrådt som suppleant.)
4 f.        Fagrepræsentantsuppleant – for 1 år, (kun hvis Kasper Palm bliver valgt under 4e.)
4g.        4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges blandt alle 5 fagrepræsentanter.
4h.        Indstilling til valg af kongresdelegerede.
4 i.        Indstilling af HB medlem.
4 j.        Indstilling a HB suppleant.
4k.       5 repræsentanter til Byggefagenes Samvirkes repræsentantskab:
             Robert Leitner, Peter Esbensen, Klaus Karlsen, Tom Larsen, og Lars Kræmer.
 
Kommentarer til dagsordenen:
Da Lars Bæk blev valgt som fagsekretær på det ekstraordinære årsmøde d. 23. juni 2005, er Kasper Palm indtrådt i faggruppens bestyrelse på den ledige post efter Lars Bæk.
I henhold til vedtægterne skal en suppleant der indtræder i en periode, til valgs prøvelse ved førstkommende ordinære valg.
Såfremt Kasper Palm bliver valgt, vil der blive en ledig suppleantpost som vælges under 4f. Bliver Kasper ikke valgt vil han fortsætte som suppleant i resten af valgperioden.
 
Forslag til punkterne 3 og 4, skal være afdelingen i hænde senest torsdag d. 20. oktober 2005, kl. 12.00.
 
 
Vel mødt.
 
Installationssekretariatet