FÆLLESKLUBBEN SIEMENS

KLUB 37 BALLERUP,  KLUB 86 ÅRHUS,  KLUB   VEJLE

                                                                                                                                                                             Ballerup, 4. November 2002

 


HERMED INDKALDES DU TIL :

 

Generalforsamling i Fællesklubben

Torsdag den 28/11-2002 i Fagforeningen Tikøbgade 9 2200 Kbh N.

 

Dagsorden:       1. Valg af Dirigent.

                        2. Godkendelse af protokol.

                        3. Beretninger.

A.     Formandens beretning.

B.     A/S Beretning.

                        4. Regnskab.

                        5. Indkomne Forslag.

                                 Bestyrelsen foreslår opløsning af klubben. (forslag på bagsiden)

                        6. Valg til bestyrelsen.

                                 A. Formand ( Flemming Henriksen )

                                 B. Bestyrelsesmedlem ( Per Mortensen )

                                 C. Suppleant ( Per Nielsen )

                                 D. Revisor ( Kurt Andersen )

                                 E. Revisor Suppleant ( Jørn Kampf )

                        7. Evt.

 

Under punkt 5 skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 

Med Venlig Hilsen

Flemming Henriksen